Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5367
Title: Lưu ý với các thuốc gây giảm thính lực
Authors: Mai, Xuân Dũng
Keywords: Thuốc
Giảm thính lực
Công dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.12-13
Abstract: Một số loại thuốc khi sử dụng trong một thời gian dài, sẽ gây ra tác dụng phụ làm giảm khả năng nghe của tai (giảm thính lực). Nhờ tai nghe mà chúng ta nhận biết được âm thanh, hiểu được lời nói… Do đó, giảm thính lực sẽ ảnh hưởng nhiều đến quan hệ giao tiếp, gây ra tâm lý lo lắng và có thể dẫn đến trầm cảm.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5367
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.