Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53670
Title: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên
Authors: Triệu, Văn Huấn
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.85-87
Abstract: Cuối năm 1987, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua, nhưng phải đến năm 1993, tỉnh Thái Nguyên mới thu hút được dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tiên. Từ đó đến nay, tình hình thu hút vốn FDI vào Tỉnh luôn được cải thiện, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh thu hút được nhiều FDI nhất cả nước. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút FDI vào tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 1993-2018, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách trong việc thu hút FDI thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53670
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.