Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53672
Nhan đề: Hệ thống thông tin kế toán nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Mạnh Hải
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Hằng
Trần, Tuấn Anh
Từ khoá: Hệ thống thông tin kế toán
Kế toán tài chính
Kế toán quản trị
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.40-41,85
Tóm tắt: Hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, hệ thống thông tin kế toán trong nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần Dịch vụ Mạnh Hải trên 4 nội dung: Thu nhận thông tin kế toán; Xử lý thông tin kế toán; Cung cấp thông tin kế toán và Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53672
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.