Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53676
Title: Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Phạm, Quốc Thuần
Keywords: Chất lượng thông tin báo cáo tài chính
Thích đáng
Trình bày trung thực
Các thuộc tính gia tăng chất lượng thông tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.35-39
Abstract: Nghiên cứu này hướng đến việc đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính theo quan điểm của Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FASB) & Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các SME tại Việt Nam hiện nay ở mức độ chấp nhận được, với số điểm là 3,49/5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53676
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.