Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53679
Title: Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư bền vững
Authors: Trịnh, Hữu Thắng
Keywords: Bắc Giang
Đẩy mạnh thu hút đầu tư bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.72-73
Abstract: Những năm gần đây, Bắc Giang luôn trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Năm 2019, Bắc Giang đứng thứ 6 toàn quốc về chấp thuận dự án mới. Đạt kết quả ấn tượng, song đế đạt hiệu quả trong thực hiện phương châm “doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển” từ thu hút đầu tư, thời gian tới, Bắc Giang cần có nhiều giải pháp đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53679
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
877.11 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.