Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53685
Title: Phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững ở TP. Hà Nội: Thành tựu và những vấn đề đặt ra
Authors: Đỗ, Văn Trịnh
Keywords: Phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững ở TP. Hà Nội
Thành tựu và những vấn đề đặt ra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.66-69
Abstract: Những năm qua, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của TP. Hà Nội đã chứng tỏ vị thế của mình khi tạo ra hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho lao động, đem lại nguồn thu ngân sách... cao hơn mặt bằng chung của ngành công nghiệp. Mặc dù vậy, ngành CNHT còn chưa phát triển bền vững, thể hiện qua tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm thấp, nguy cơ ô nhiễm môi trường... Thực trạng này đòi hỏi Thành phố có những giải pháp tháo gỡ đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53685
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.