Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5369
Title: Cải bắp rất giàu chất dinh dưỡng
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Cải bắp
Chất dinh dưỡng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.14
Abstract: Bài viết cho thấy cải bắp các loại rất giàu chất dinh dưỡng, chất kháng oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe. Cải bắp có đặc tính diệt khuẩn và loại trừ các độc chất, tuy nhiên rau họ cải có thể gây bướu cổ.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5369
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_845.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.