Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53690
Title: Phân tích một số chỉ tiêu trình bày trong báo cáo kế toán của hợp tác xã nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt
Authors: Lê, Thị Minh Châu
Keywords: Phân tích một số chỉ tiêu
Báo cáo kế toán
Hợp tác xã nông nghiệp
Thuộc lĩnh vực trồng trọt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.24-26
Abstract: Hợp tác xã nông nghiệp đã và đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã cần được trình bày đầy đủ và chính xác trong các báo cáo kế toán để truyền tải thông tin tổng hợp về hoạt động của hợp tác xã tới các đối tượng trong và ngoài hợp tác xã, thu hút sự quan tâm hơn của các nhà đầu tư vào khu vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53690
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.