Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53692
Title: Đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Chăm Pa sắc, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Chanthavong, Orlady
Keywords: Đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Chăm Pa sắc
Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.56-59
Abstract: Chăm Pa sắc là một tỉnh nằm ở phía Nam Lào, tỉnh có điều kiện thiên nhiên, văn hóa, di tích rất thuận lợi cho việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch, như: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái... Chính vì thế, ngành du lịch của Tỉnh thời gian qua đã phát triển khá tốt, song do thiếu vốn đầu tư, nên du lịch chưa phát triển xứng với tiềm năng của Tỉnh. Do vậv, việc đánh giá thực trạng thu hút nhiều vốn đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Chăm Pa Sắc thời gian qua để thấy rõ các hạn chế, nguyên nhân, nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53692
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.