Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53695
Title: Công tác kế hoạch tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Viêt Nam
Authors: Lê, Đình Chiều
Đặng, Huy Thái
Nguyễn, Ngọc Khánh
Phan, Thị Thùy Linh
Keywords: Công tác kế hoạch tại
Các doanh nghiệp khai thác than
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Viêt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.53-55
Abstract: Trong những năm qua, công tác kế hoạch tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên công tác này còn có một số hạn chế. Các doanh nghiệp chưa thực hiện việc phân tích môi trường làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, quy trình lập quy hoạch chưa có sự kết nối giữa công tác kế hoạch với các hoạt động khác của doanh nghiệp... Để công tác lập kế hoạch ngày càng tốt hơn, thời gian tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53695
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.