Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53699
Nhan đề: Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Mai
Đào, Thị Thu Giang
Từ khoá: Công ty chứng khoán
Hệ thống thông tin kế toán
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.17-21
Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020 - 2025.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53699
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.