Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5370
Title: Cây bìm bìm biếc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây bìm bìm biếc
Dược liệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.15
Abstract: Bài viết mô tả hình dạng, tính chất, công dụng của cây Bìm bìm biếc. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây Bìm bìm biếc như: chữa phù thũng, đại tiểu tiện không thông, chữa cổ trướng và thũng trướng mạn tính, chữa đau bụng giun, chữa đái ra máu.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5370
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_884.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.