Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53708
Title: Hội thảo khoa học vai trò của triết học mác trong thời đại ngày nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Triết học Mác
Vai trò
Hội thảo khoa học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 01 .- Tr.88-89
Abstract: Sáng ngày 26 - 12 - 2020, tại Hà Nội, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay”. Hội thảo đã góp phần khẳng định giá trị và sức sống của triết học Mác trong thời đại ngày nay, đồng thời đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53708
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
540.36 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.