Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53712
Title: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến người lao động tại các doanh nghiệp dịch vụ
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hằng
Keywords: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến người lao động
Tại các doanh nghiệp dịch vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.31-34
Abstract: Đại dịch Covid-19 đang có những tác động tiêu cực sâu rộng tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, trong đó ngành dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn. Nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, như: du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, giáo dục và đào tạo... đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn, thậm chí phá sản. Và, hệ quả tất yếu là đời sông và việc làm của người lao động hoạt động trong lĩnh vực này cũng đang bị ảnh hưởng sâu sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53712
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.