Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53717
Title: Thách thức kinh tế của đại dich Covid-19 và giải pháp ứng phó của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Thách thức kinh tế của đại dich Covid-19
Giải pháp ứng phó của Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.17-21
Abstract: Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã nhanh chóng lan ra toàn cầu với những diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, dịch bệnh đang lây lan mạnh trên thế giới và có nguy cơ biến một cuộc khủng hoảng y tế thành một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tồi nhất kể sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 (1934-1945). Dịch bệnh kéo dài có thể gây ra suy thoái, khủng hoảng kinh tế và các vấn đề an sinh xã hội lớn, nếu không có sự chuẩn bị và các chính sách ứng phó phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53717
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.