Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53740
Title: Dự án dân tộc chống thực dân trong tiểu thuyết Kanthapura của Raja Rao: Vấn đề tiếng anh và việc sử dụng các huyền thoại
Authors: Phạm, Phương Chi
Keywords: Kanthapura
Huyền thoại
Mulk Raj Anand
Văn học Anh ngữ Ấn Độ
Dự án dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.89-100
Abstract: Bài viết phân tích nội dung lịch sử và nội dung hư cấu trong tiểu thuyết Kanthapura (1938) - tiểu thuyết được coi là đại diện của văn học Anh ngữ hiện đại Ắn Độ - của nhà văn Raja Rao trong mối liên hệ với các tiểu thuyết Anh ngữ nổi bật khác cùng thời, đặc biệt là tiểu thuyết Anh ngữ của nhà văn Mulk Raj Anand, để làm nổi bật những hình ảnh nghệ thuật về cuộc vận động quần chúng trong phong trào dân tộc chống thực dân ở Ấn Độ giai đoạn này. Bài viết hướng đến khắc họa một phương diện văn hóa của Ấn Độ những năm 1930, đó là việc các nhà văn Ấn Độ ý thức sâu sắc về vai trò của tiếng Anh như là một công cụ để biểu đạt hiệu quả nhất ý tưởng về dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53740
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.