Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53742
Nhan đề: Lỗ Tấn và Sigmund Freud
Tác giả: Lê, Huy Tiêu
Từ khoá: Lý luận văn học
Sigmund Freud
Sigmund Freud
Lỗ Tấn
Văn học Trung Ọuốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.82-88
Tóm tắt: Khái quát, phân tích việc tiếp nhận và ảnh hưởng học thuyết của Sigmund Freud đối với Lỗ Tấn. Dẫn chứng cụ thể qua một số ý kiến và sáng tác truyện ngắn của nhà văn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53742
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.