Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53743
Title: So sánh kiểu truyện "Người con riêng" của người Khmer Nam bộ với các truyện cùng Type của các dân tộc khác
Authors: Thạch, Thị Thanh Loan
Keywords: Văn học dân gian Khmer
Kiểu truyện “người con riêng” Khmer
So sánh truyện Khmer.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.70-81
Abstract: Bài viết này chúng tôi lựa chọn một số truyện thuộc kiểu truyện “người con riêng” của người Khmer (Truyện Neang Kon-tóc và Neang Chông-ăng-kam, Mô-rô-nặt- mê-đa) để so sánh với các truyện cùng type của các dân tộc khác như: Cô bé Lọ Lem (châu Âu), Con cá vàng (Thái Lan) và Tấm Cám (Việt Nam) để nhằm tìm ra điểm tương đồng và khác biệt giữa cốt truyện, nhân vật, bối cảnh, quá trình hóa thân và các motif giữa các truyện này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53743
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.