Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53744
Nhan đề: Tính dục nhìn từ nghệ thuật chính phục và quyến rũ (khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Nhị
Từ khoá: Tính dục
Quyến rũ
Văn xuôi tự sự
Mỹ nhân
Kẻ phóng đãng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.53-69
Tóm tắt: Tính dục trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam được các nhà nghiên cứu tiếp cận theo nhiều góc nhìn. Trong bài này, chúng tôi nghiên cứu tính dục từ nghệ thuật chinh phục, quyến rũ; triển khai trên một số vấn đề như: mục đích, nhân vật, các phưong pháp quyến rũ; phân tích, lí giải một vài tường hợp chinh phục tiêu biểu trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. Qua đó, chỉ ra bản chất của quá trình chinh phục; sự khác biệt cơ bản trong phong cách quyến rũ giữa nam và nữ; phông nền, cơ tầng văn học, văn hoá, xã hội đằng sau chi phối ảnh hưởng, quy định nội dung và hình thức nghệ thuật biểu hiện của nghệ thuật quyến rũ trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53744
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.98 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.