Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53745
Nhan đề: Phong tục người Việt trong bộ ba tiểu thuyết Đảo hoang, Nhà chử, Chuyện nỏ thần của Tô Hoài
Tác giả: Nguyễn, Thị Hân
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Từ khoá: Phong tục
Tục ăn trầu
Tục uống trà
Tục nhuộm răng đen
Tục xăm mình
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.44-52
Tóm tắt: Khảo sát bộ ba tiểu thuyết Nhà Chử, Đảo hoang, Chuyện nỏ thần của Tô Hoài, không khó để nhận ra “dấu vết” của những phong tục, tục lệ cổ xưa của người Việt. Đó là tục ăn trầu, tục uống trà, tục nhuộm răng, tục xăm mình... Những phong tục, tục lệ vốn tồn tại từ rất lâu đời trong đời sống văn hóa người Việt, đi vào tiếu thuyết Tô Hoài trở thành chất liệu độc đáo, giúp nhà văn sáng tạo nên những chi tiết, tình huống truyện sống động, chân thực. Những tục ấy, đến nay đã ít nhiều bị mai một hoặc mất hẳn nhưng qua những trang viết của nhà văn, người đọc vẫn có thể hình dung và hiểu được những giá trị văn hóa được đúc kết, tạo dựng qua nhiều thế hệ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53745
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.