Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53747
Title: Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật - một dấu mốc quan trọng trên diễn trình tái trứ tác tay qua truyện
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Trịnh, Thùy Dương
Keywords: Tây qua truyện
Quả dưa đỏ
Tái trứ tác (viết lại)
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.22-35
Abstract: Bài viết nhìn nhận Quả dưa đỏ như một trình hiện tiêu biểu, một dấu mốc quan trọng của việc tái diễn giải tác phẩm Tây qua truyện. Thông qua việc so sánh giữa hai văn bản, bài viết sẽ chỉ ra và giải mã những yếu tố được bảo lưu, những “khoảng trống” được khỏa lấp trong tác phẩm qua quá trình tái trứ tác, đồng thời lí giải những đặc điểm này từ những “động hình” xã hội đương thời ấn sau. Tiểu thuyết Quả dưa đỏ, do vậy, có thể minh chứng cho “tính năng sản” của các biểu tượng đi cùng các tự sự thuộc văn học Việt Nam trung đại trong văn học Việt Nam hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53747
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.