Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53748
Title: Khám phá mới về hai chữ song viết
Authors: Kiều, Thu Hoạch
Keywords: Song viết
Song vát
Rông vát
Kết hợp âm nghĩa từ điển cổ với cứ liệu thơ Nôm cổ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.19-21
Abstract: Hai chữ song viết trong Quốc âm thi tập (QÂTT) và Bạch Vân thi tập (BVTT) là từ cổ từng gây sốt trong học giới nhiều thập kỷ qua, với hàng chục bài tranh cãi, luận giải. Tuy nhiên, cho đến nay, hai chữ song viết vẫn còn đó như một ẩn số. Chúng tôi, trong quá trình phiên âm, chú giải lại hai tập thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã nhân đó “nhất cử lưỡng đắc”, khám phá ra một cách hoàn hảo cả về âm và nghĩa của hai chữ song viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53748
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
985.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.