Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53757
Title: Một số ý kiến về những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Vinh Hưng
Keywords: Bộ luật Tố tụng dân sự
Không tiến hành hòa giải
Năm 2015
Vụ án dân sự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.21-24
Abstract: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu về phạm vi các vụ án dân sự (VADS) không tiến hành hòa giải được là rất cần thiết, quan trọng và cũng từ cơ sở nghiên cứu, có thể đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về thủ tục hòa giải trong giải quyết VADS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53757
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.