Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53768
Title: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam – thực tiễn, một số phát hiện và kiến nghị
Authors: Lưu, Tiến Dũng
Phạm, Hạnh Trang
Keywords: Bản án
Việt Nam
Quyết định dân sự
Tòa án nước ngoài
Trọng tài nước ngoài
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.1-10
Abstract: Trong bài viết này, tác giả đi sâu vào việc làm rõ hai nội dung cơ bản sau: (1) Thực tiễn công nhận và cho thi hành (CNVCTH) bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài (TANN), phán quyết của Trọng tài nước ngoài (TTNN) tại Việt Nam; (2) Một số phát hiện và kiến nghị liên quan đến việc CNVCTH bản án, quyết định dân sự của TANN và phán quyết của TTNN tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53768
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.