Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53769
Title: Vai trò của tòa án trong việc bảo đảm quyền của bị cáo tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Keywords: Tòa án
Bị cáo
Phiên tòa
Vụ án hình sự
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.26-30
Abstract: Bài viết này tập trung phân tích những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền của bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (VAHS) ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53769
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.