Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53770
Title: So sánh việc phân loại tội phạm trong luật hình sự Việt Nam với luật hình sự Liên bang Nga
Authors: Phạm, Võ Văn
Keywords: Tội phạm
Luật hình sự
Việt Nam
Liên bang Nga
Phân loại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.31-33
Abstract: Cách phân loại tội phạm theo luật hình sự Liên bang Nga cũng dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong luật hình sự, cũng được chia thành 4 loại tội. Nhưng ở luật hình sự Liên bang Nga ta thấy việc định nghĩa mỗi loại tội phạm khác với Việt Nam. Việc phân loại tội phạm của luật hình sự Việt Nam hiện nay được coi là khá đầy đủ và toàn diện, đáp ứng được sự cần thiết khách quan của các biện pháp trách nhiệm hình sự đối với những hành vi phạm tội có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53770
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.