Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53771
Nhan đề: Điều kiện công nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức
Tác giả: Hoàng, Thị Hải Yến
Hồ, Thị Hải
Từ khoá: Công nhận hiệu lực
Điều kiện
Hợp đồng chuyển nhượng
Quyền sử dụng đất
Vi phạm hình thức
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.1-9
Tóm tắt: Đối với hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một trong những hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, BLDS 2015 quy định hợp đồng phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực và việc chuyển QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Tương tự các giao dịch dân sự (GDDS) vi phạm hình thức khác, HĐCN QSDĐ vi phạm quy định hình thức đã nêu thì vô hiệu, tuy nhiên quy định của pháp luật hiện hành đối với điều kiện có hiệu lực về hình thức của HĐCN QSDĐ còn chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu thiếu thống nhất, đặt ra vấn đề cần làm rõ trường hợp HĐCN QSDĐ vi phạm điều kiện hình thức có được áp dụng Điều 129 BLDS 2015 không? Nếu có, điều kiện để công nhận một HĐCN QSDĐ vi phạm điều kiện có hiệu lực về hình thức do một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ là gì? Trong phạm vi bài viết này sẽ tập trung làm rõ các câu hỏi đặt ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53771
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.