Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53771
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Hải Yến-
dc.contributor.authorHồ, Thị Hải-
dc.date.accessioned2021-05-27T08:02:39Z-
dc.date.available2021-05-27T08:02:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4875-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53771-
dc.description.abstractĐối với hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một trong những hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, BLDS 2015 quy định hợp đồng phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực và việc chuyển QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Tương tự các giao dịch dân sự (GDDS) vi phạm hình thức khác, HĐCN QSDĐ vi phạm quy định hình thức đã nêu thì vô hiệu, tuy nhiên quy định của pháp luật hiện hành đối với điều kiện có hiệu lực về hình thức của HĐCN QSDĐ còn chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu thiếu thống nhất, đặt ra vấn đề cần làm rõ trường hợp HĐCN QSDĐ vi phạm điều kiện hình thức có được áp dụng Điều 129 BLDS 2015 không? Nếu có, điều kiện để công nhận một HĐCN QSDĐ vi phạm điều kiện có hiệu lực về hình thức do một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ là gì? Trong phạm vi bài viết này sẽ tập trung làm rõ các câu hỏi đặt ra.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.1-9-
dc.subjectCông nhận hiệu lựcvi_VN
dc.subjectĐiều kiệnvi_VN
dc.subjectHợp đồng chuyển nhượngvi_VN
dc.subjectQuyền sử dụng đấtvi_VN
dc.subjectVi phạm hình thứcvi_VN
dc.titleĐiều kiện công nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thứcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.