Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53778
Nhan đề: Bảo đảm thi hành “Quyền im lặng” của người bị buộc tội trong hoạt động tố tụng hình sự
Tác giả: Nguyễn, Văn Lam
Từ khoá: Quyền im lặng
Người bị buộc tội
Hoạt động tố tụng hình sự
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.23-29
Tóm tắt: Quyền con người, quyền cơ bản của công dân là một trong những yếu tố quan trọng trong xây dựng. Hiến pháp và pháp luật của nhà nước độc lập. Để bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã cụ thể hóa nhiều quy định, trong đó “quyền im lặng” của người bị buộc tội là một trong những quyền cơ bản được cụ thể hóa, nhằm bảo đảm thực hiện quá trình tố tụng hình sự (TTHS) được diễn ra khách quan, công bằng và thể hiện quyền dân chủ đối với người bị buộc tội. Để “quyền im lặng” được thực hiện đúnh bản chất trong quá trình TTHS cần có cơ chế bảo đảm thực hiện đồng bộ và xuất phát điểm quan trọng nhất là từ cơ quan, người tiến hành tố tụng (THTT) trong việc đánh giá, thực hiện quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53778
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.