Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/537
Title: Một số cách tiếp cận bài toán cực trị trong không gian
Authors: Nguyễn, Văn Quang
Lê, Đại Nghiệp
Keywords: Không gian Euclide 3 chiều
Bất đẳng thức véc tơ
Ứng dụng của đạo hàm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.73-78
Abstract: Trong bài báo này trình bày cách tìm đường đi ngắn nhất từ điểm A đến điểm B trong không gian 3 chiều hướng tiếp cận: Cách thứ 1: Quy đổi từ bài toán trong không gian về bài toán trong mặt phẳng; Cách thứ 2: Sử dụng bất đẳng thức véc tơ; Cách thứ 3: Sử dụng ứng dụng của đạo hàm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/537
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_365.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.