Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53810
Title: Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo quy định Bộ luật Hình sự 2015 – bất cập và hướng hoàn thiện
Authors: Hoàng, Đình Dũng
Keywords: Bộ luật Hình sự 2015
Bất cập
Hài cốt
Hướng hoàn thiện
Mồ mã
Thi thể
Tội xâm phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.16-20
Abstract: Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ phân tích cụ thể các yếu tố cấu thành của tội xâm phạm thi thể, mồ mã, hài cốt, chỉ ra những điểm bất cập và hướng hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53810
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.