Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53813
Title: Vận dụng mô hình dạy học 5E theo hướng tiếp cận STEM/STEAM trong giáo dục mầm non
Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan
Keywords: Mô hình dạy học STEM
Giáo dục mầm non
Áp dụng mô hình dạy học 5E
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.81-85
Abstract: Tiếp cận giáo dục STEM/STEAM là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức để nền giáo dục Việt Nam theo kịp các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ở bậc học mầm non, giáo dục STEM/STEAM đang được coi là một hướng tiếp cận mới nhằm trang bị cho trẻ hành trang tốt nhất để thích ứng và phát triển trong kỉ nguyên công nghệ 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53813
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.