Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53817
Title: Những ngọn hải đăng “ngầm” trong lòng Biển Đông
Authors: Nguyễn, Văn Quán
Keywords: Biển Đông
Ngọn hải đăng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.50-52
Abstract: Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là đơn vị tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sự ra đời của Lữ đoàn đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội ta. Trong phóng sự do chính các thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thực hiện, ghi lại những hình ảnh tập luyện, sinh hoạt giữa mùa dịch nhằm lan truyền thông điệp chiến thắng COVID-19 thể hiện sự tươi trẻ, khí thế hồ hởi luyện tập tác chiến trong ánh mắt của mỗi thủy thủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53817
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.