Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5382
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Khánh-
dc.date.accessioned2018-11-28T09:07:39Z-
dc.date.available2018-11-28T09:07:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5382-
dc.description.abstractTuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; góp phần cung cấp tri thức, bồi dưỡng tình cảm và ý thức pháp luật đúng đắn cho thanh niên, giúp thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình, có đủ kiến thức để xây dựng Nhà nước pháp quyền đấu tranh chống mọi sự vi phạm pháp luật và các hành vi tiêu cực trong xã hội. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, bài viết luận giải một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.35-42-
dc.subjectPháp luậtvi_VN
dc.subjectTuyên truyềnvi_VN
dc.subjectThanh niênvi_VN
dc.subjectPhổ biếnvi_VN
dc.subjectGiáo dụcvi_VN
dc.titleTuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho thanh niên nước ta hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_501.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.