Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53830
Nhan đề: Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới
Tác giả: Diệp, Chi
Từ khoá: Nhiệm vụ cũ
Yêu cầu mới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.14-16
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không phải là nhiệm vụ mới nhưng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nếu chi bộ là “gốc rễ của Đảng” thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có chi bộ nông thôn là một giải pháp để phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi cuộc sống. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy ở Bắc Kạn đã luôn đổi mới phương pháp, cách làm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53830
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.