Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53831
Title: Nghệ An, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Thái, Thanh Quý
Keywords: Chỉnh đốn Đảng
Nghệ An
Tăng cường
Xây dựng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.10-13
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, dành tình cảm sâu sắc cho quê nhà. Bức thư cuối cùng gửi BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21-07-1969, Người căn dặn phải xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh, đặc biệt gắn bó máu thịt với Nhân dân. Thực hiện căn dặn của Người, Đảng bộ Nghệ An thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53831
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.