Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53833
Nhan đề: Hồ Chí Minh với văn hóa Đông Á
Tác giả: Trần, Thị Phúc An
Từ khoá: Đông Á
Hồ Chí Minh
Văn hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.7-9,16
Tóm tắt: Xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước, trong quá trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo những tư tưởng, giá trị văn hóa Đông Á, cụ thể là Nho giáo và Lão giáo. Đó là những quan điểm về đạo đức, xây dựng một xã hội đại đồng, tôn trọng phụ nữ, đức tính khiêm nhường và lối sống hài hòa, gắn bó với thiên nhiên… phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53833
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.