Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53836
Title: Trách nhiệm dân sự của trọng tài viên theo pháp luật của một số quốc gia và và góp ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Châu
Keywords: Trọng tài viên
Trách nhiệm dân sự
Trọng tài thương mại
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.118-122
Abstract: Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại giữa các thương nhân bằng trọng tài được hình thành từ kỷ nguyên người La Mã cổ đại thống trị Châu Âu [1, tr. 28-29], Trong thời kỳ này, việc một người được lựa chọn để trở thành trọng tài viên được coi là vinh dự của chính cá nhân đó. Phí trọng tài có giá trị không đáng kể, chủ yếu để ghi nhận thời gian họ đã dành ra để giải quyết tranh chấp. Vấn để trách nhiệm dân sự của trọng tài viên chưa xuất hiện trong giai đoạn này và "việc yêu cầu bồi thường từ những trọng tài viên không đạt yêu cầu rất hiếm khi xuất hiện" [3].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53836
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.