Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53839
Nhan đề: Bình luận về Hội nghị thượng đỉnh NATO 2019
Tác giả: Trần, Thị Thanh Nhàn
Từ khoá: Hội nghị thượng đỉnh NATO
Tuyên bố London
Năm 2019
Trung Quốc trỗi dậy
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.133-139
Tóm tắt: Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO được tổ chức tại London, Anh vào ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2019. NATO (tên đẩy đủ là "Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương") là một liên minh chính trị và quân sự bao gồm 29 quốc gia thành viên từ Châu Âu và Bắc Mỹ, cung cấp các kết nối chính trị độc đáo và hợp tác an ninh cho cả hai bờ Đại Tây Dương. NATO có rất ít quân thường trực, chủ yếu đóng vai trò tổ chức chỉ huy và điều phối quân đội. NATO cam kết bảo vệ các quốc gia thành viên của mình thông qua các biện pháp chính trị và quân sự, giúp ngăn chặn các cuộc xung đột trong và ngoài các quốc gia thành viên. Nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, nó có khả năng quân sự cần thiết để tiến hành các hoạt động quản lý khủng hoảng và gìn giữ hòa bình một mình hoặc hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế khác [5].
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53839
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.