Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53841
Title: Căng thẳng tâm lý ở nam giới hiếm muộn
Authors: Trương, Quang Lâm
Lương, Bích Thủy
Phan, Thị Kim Ngân
Keywords: Nam giới
Hiếm muộn
Tâm lý
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.28-43
Abstract: Tình trạng hiếm muộn còn đem lại nhiều trải nghiệm căng thẳng, đau khổ và áp lực cho người hiếm muộn. Nghiên cứu này phân tích mức độ căng thẳng của 395 nam giới hiếm muộn ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (có độ tuổi trung hình là 33,1 tuổi; SD = 4,98), thời gian kết hôn lừ trên 1 năm đến 25 năm (thời gian kết hôn trung hình là 5,27 năm; SD = 3,84). Phương pháp chính được sử dụng là nghiên cứu tài liệu và điều tra bằng bảng hỏi vấn đề sinh sản (Pertility problem inventory - FPI). Kết quả cho thấy, nam giới hiếm muộn bị căng thẳng ở mức độ trung hình. Khía cạnh căng thẳng cao nhất là trong nhu cầu có con và ít căng thẳng nhất trong đời sống tình dục. Kết quả cũng chỉ ra sự khác biệt về mức độ căng thẳng tâm lý của nam giới hiếm muộn theo địa bàn khảo sát, nơi cư trú và theo trình độ học vấn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53841
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.