Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53850
Title: 65 năm quan hệ Việt Nam – In-đô-nê-xi-a (1955 – 2020): Nhìn lại và hướng tới
Authors: Dương, Văn Huy
Hoàng, Thị Giang
Keywords: Quan hệ ngoại giao
Việt Nam
In-đô-nê-xi-a
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.29-56
Abstract: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955) đến nay, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a đã có những bước phát triển vượt bậc, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cả Việt Nam và In-đô-nê-xi-a đều là thành viên tích cực của ASEAN và luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề song phương và đa phương. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bài viết nhìn lại quan hệ Việt Nam – In-đô-nê-xi-a trên các lĩnh vực chính trị – ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác; từ đó đưa ra đánh giá về triển vọng của mối quan hệ này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53850
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.