Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53856
Title: Sự tham gia của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Xin-ga-po tại Bắc Cực và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Bắc Cực
Biến đổi khí hậu
Hội đồng Bắc Cực
Quốc tế tham gia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.103-122
Abstract: Tháng 5/2013, 5 nước châu Á gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Xin-ga-po được kết nạp làm quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực. Sự kiện này cho thấy các vấn đề hiện nay tại Bắc Cực như băng tan nhanh không còn là vấn đề của riêng 8 quốc gia có lãnh thổ về mặt địa lý tại Bắc Cực, nó đòi hỏi sự tham gia, quan tâm của các quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng từ tác động của những vấn đề trên, đặc biệt là của biến đổi khí hậu đối với khu vực Bắc Cực để chung sức, chung tay với các quốc gia Bắc Cực giải quyết các vấn đề an nình phi truyền thông này. Mục tiêu, lợi ích cũng như chiến lược của 5 quốc gia khu vực châu Á này đối với khu vực Bắc Cực cần được nghiên cứu, đánh giá và trên cơ sở kết qua tìm được, việc đề xuất chính sách tham chiếu đối với Việt Nam là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53856
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.