Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53856
Nhan đề: Sự tham gia của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Xin-ga-po tại Bắc Cực và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Việt Lâm
Từ khoá: Bắc Cực
Biến đổi khí hậu
Hội đồng Bắc Cực
Quốc tế tham gia
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.103-122
Tóm tắt: Tháng 5/2013, 5 nước châu Á gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Xin-ga-po được kết nạp làm quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực. Sự kiện này cho thấy các vấn đề hiện nay tại Bắc Cực như băng tan nhanh không còn là vấn đề của riêng 8 quốc gia có lãnh thổ về mặt địa lý tại Bắc Cực, nó đòi hỏi sự tham gia, quan tâm của các quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng từ tác động của những vấn đề trên, đặc biệt là của biến đổi khí hậu đối với khu vực Bắc Cực để chung sức, chung tay với các quốc gia Bắc Cực giải quyết các vấn đề an nình phi truyền thông này. Mục tiêu, lợi ích cũng như chiến lược của 5 quốc gia khu vực châu Á này đối với khu vực Bắc Cực cần được nghiên cứu, đánh giá và trên cơ sở kết qua tìm được, việc đề xuất chính sách tham chiếu đối với Việt Nam là rất cần thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53856
ISSN: 1859-0608
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.