Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53860
Title: Tìm hiểu ngoại giao số: Khái niệm và những phân tích ban đầu
Authors: Lê, Đình Tĩnh
Lại, Anh Tú
Keywords: Cách mạng khoa học công nghệ
Công nghệ số
Không gian mạng
Ngoại giao truyền thống
Ngoại giao số
Ngoại giao Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.137-160
Abstract: Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, nhiều khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc, chưa từng có. Ngoại giao, với vai trò là một lĩnh vực quan trọng của quản trị quốc gia, tuy có nhiều đặc thù, cũng không nằm ngoài tác động đó. Đáng chú ý, sự ra đời và phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã đem lại cho ngành ngoại giao nhiều phương diện mới mẻ, trên cả ba góc độ hệ thống. công cụ và nội dung. Từ ba góc độ đó, bài viết này cố gắng làm rõ các điểm liên quan đến khái niệm ngoại giao số ở khía cạnh lý thuyết và đề xuất khung phân tích cho các nghiên cứu tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53860
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.