Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53872
Title: Chính sách tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ tháng 4/2020
Keywords: Chính sách tài nguyên và môi trường
Có hiệu lực từ tháng 4/2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.51-52
Abstract: Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (ĐĐ&BĐ) là những quy định mới liên quan đến lĩnh vực TN&MT có hiệu lực thi hành trong tháng từ ngày 1/4/2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53872
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
847.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.