Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53874
Title: Cơ sở khoa học xây dựng công trình cho các trạm quân trắc khí tượng thủy văn ở nước ta
Authors: Phạm, Ngọc Bách
Keywords: Cơ sở khoa học xây dựng công trình
Các trạm quân trắc khí tượng thủy văn ở nước ta
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.46
Abstract: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống lưới trạm quan trắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành Khí tượng thủy văn (KTTV) nước ta. Trong những năm qua, Ngành KTTV đã có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu, đầu tư hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị quan trắc thông qua các đề án, dự án hiện đại hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53874
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
419.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.