Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53874
Nhan đề: Cơ sở khoa học xây dựng công trình cho các trạm quân trắc khí tượng thủy văn ở nước ta
Tác giả: Phạm, Ngọc Bách
Từ khoá: Cơ sở khoa học xây dựng công trình
Các trạm quân trắc khí tượng thủy văn ở nước ta
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.46
Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống lưới trạm quan trắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành Khí tượng thủy văn (KTTV) nước ta. Trong những năm qua, Ngành KTTV đã có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu, đầu tư hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị quan trắc thông qua các đề án, dự án hiện đại hóa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53874
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
419.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.