Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53879
Title: Bàn về tội làm nhục người khác, một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Hoàn thiện
Kiến nghị
Tội làm nhục người khác
Vướng mắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 08 .- Tr.24-28
Abstract: Trong bài viết này, tác giả đi sâu phân tích các quy định về tội làm nhục người khác tại Điều 155 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, đồng thời, chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và đưa ra những kiến nghị cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53879
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.