Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53882
Nhan đề: Bình luận Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Tác giả: Tưởng, Duy Lượng
Từ khoá: Án lệ số 15/2017/AL
Bình luận
Công nhận thỏa thuận miệng
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Đương sự
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 08 .- Tr.1-8
Tóm tắt: Bài viết trích đăng một số nội dung quan trọng trong Án lệ số 15/2017/AL và bình luận về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được đề cập trong Án lệ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53882
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.