Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53883
Title: DELETE - một dấu chỉ của phi lí phận người
Authors: Lê, Thị Hường
Keywords: DELETE - một dấu chỉ của phi lí phận người
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 939 .- Tr.117-120
Abstract: Delete là một trong những cái nhìn hậu hiện đại. Trong Cô độc của Uông Triều, delete ẩn dụ những chủ đề hiện sinh: sự xa lạ, lưu đày và cái chết. Toàn bộ tác phẩm là một thế giới hoang đường, nhòe lẫn thực hư, khó phân biệt. Nhà văn dẫn dụ người đọc vào một mê cung ảo giác, ở đó mọi thứ đều bị xóa bỏ, kể cả con người. Như một “sự kì lạ của thế giới” (Sartre) - cuộc sống chung quanh B/Ba, với B/Ba phi lí đến rổ dại, đáng sợ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53883
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
887.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.